Tato maličká knížka je plná návodů jak se stát bojovníkem světla.
Vyzývá nás k tomu a zároveň nám s tím pomáhá pomocí krátkých poučných textů.

Zde je kraťounký výtah z textů.

Bojovník světla nezapomíná na vděčnost. Andělům, nebeské síle a přátelům.
Bojovník světla ví, že k vítězství nestačí pouze nadšení a výcvik, ale také zkušenost.
Bojovník ví, že ostatní lidé jsou jeho znamenitým zrcadlem a bere si z toho pro sebe ponaučení.
Bojovník se často ocitá před týmiž problémy, jimž už kdysi čelil a trápí ho to. Ale ví, že jimi sice prošel, ale nepřekonal je. Poučí ho to o jeho nepoučitelnosti.
Bojovníkovi nepřísluší posuzovat sny druhých a neztrácí čas kritikou cizích rozhodnutí. Věří své vlastní cestě, a nepotřebuje tedy dokazovat, že cesta jiného člověka je mylná.
Bojovník ví, že nejlepšími učiteli jsou lidé, s nimiž sdílí bitevní pole.
Žádný bojovník nepřihlíží lhostejně k nespravedlnosti.
Každý bojovník mnohokrát poklesne na mysli. A tehdy když to nejméně čeká otevřou se před ním nové dveře.
Bojovník stále dbá, aby mu srdce neznečistil pocit nenávisti.


A mnoho dalších...